Jarosław Dudkowiak
+48 609 850 891

Obowiązek informacyjny

Przesyłając e-maila na adres mailowy Administratora wyrażasz zgodę na dołączenie Twojego adresu poczty elektronicznej do listy kontaktów, której administratorem jest "JAR-MAN" JAROSŁAW DUDKOWIAK, Hersztupowo, 20 A, 64-120, Krzemieniewo, NIP 6961311709, (dalej jako Administrator).

Zawarte w treści korespondencji dane, w tym adres e-mail są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w następujących celach:

Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnione dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  1. dostawcom usług reklamowych lub marketingowych,
  2. zewnętrznym firmom sprzedażowym,
  3. podmiotom współpracującym przy realizacji usług

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem:
Hersztupowo 20 A, 64-120 Krzemieniewo, jarmandudkowiak@wp.pl.

Kontakt

Dane teleadresowe:

Jar-Man Jarosław Dudkowiak

Hersztupowo 20A

64-120 Krzemieniewo

+48 609 850 891

jarmandudkowiak@wp.pl

Obowiązek informacyjny

Mapa dojazdu: